Helseforsikring:

Vi har avtale med de fleste helseforsikringer :

Sparebank1, Vertikal helse, IF, Gjensidije.

Storebrand, DNB,  Falck...

Du har muligheten til å velge osteopati som behandlingsalternativ for dine plager.

Tar kontakt med forsikringsselskapet for mer informasjon og fremgangsmåte.