Hva skal til for å være i balanse?

Kroppen har visse grunnleggende behov for å fungere: luft, vann, sol og jord.

 

I tillegg har kroppen behov for bevegelse, avspenning, søvn og riktig næring.