En undersøkelse hos osteopat innebærer gjennomgang av pasientens sykehistorie.

 

Osteopaten vil ta seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine problemer, din allmenne helse, annen behandling og medisiner du tar/har tatt.
Osteopaten vil undersøke deg nøye, og vil kunne be deg om å gjøre enkle bevegelser og observere din holdning og funksjon. Videre vil han også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet. Du vil bli vurdert med hensyn til tegn og symptomer på alvorlige plager som ikke kan behandles av osteopaten, og eventuelt henvises videre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for behandlingene, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.