top of page

 

 

Pasientundersøkelse viser at osteopatiske behandlinger hos Axes er et trygt og effektivt valg som fysikalsk behandlingsform.

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelse blant osteopat Xavier Tiberghiens pasienter:

Hvilke erfaringer og selvrapporterte resultater gir behandlingen?

 

Nå ser vi det tydelig: Behandlinger hos Axes Helse fører til mindre smerter, bedre funksjon og mindre sykefravær.

Det er alltid interessant å kjenne til hvem som benytter ulike helsetjenester,  deres pasientrelaterte erfaringer, og hvilke resultater som oppnås.

Med ønske om å levere den til hver tid beste behandling, er det svært viktig å holde seg oppdatert på hvilke resultater behandlingen gir.

 

Som terapeut har vi ofte en egen ide om hva vi selv opplever, men det kan også gjerne være slik at pasient opplever det noe annerledes. Som et redskap for vurdering av egen praksis og videre utviklingsarbeid, ønsket jeg å innhente pasienterfaringer på en systematisk måte.

Utvikling av spørreskjema ble gjort i samarbeid med Høgskolen i Innlandet forskningsrådgiver Anne Sofie Lofthus som også tok ansvar for statistisk analyse av resultatene.

 

Dette  arbeidet resulterte i en omfattende spørreundersøkelse i en pasientgruppe med 269 deltagere fra 16 år og oppover som har mottatt osteopatisk behandling på Axes Helse i perioden august 2019 til august 2020.

Jeg ønsker å takke alle pasientene som svarte på spørreskjemaet og er svært fornøyd med en svarprosent på 91,2%.

Konklusjonen er gledelig. Pasientene bekrefter økt aktivitetsnivå, bedre arbeidsevne, mindre smerter og en kortere sykmeldingsperiode.

 

Her er noen av hovedresultatene fra undersøkelsen:

  • 91,2 % av pasientene som har svart, opplever forbedring som de selv anser som direkte følge av behandlingen.

  • 77,7% opplever en forbedring av aktivitetsnivå som de selv anser som direkte følge av behandlingen.

  • 25,4% var helt eller delvis sykemeldte ved oppstart av behandling, mens andelen gikk ned til 6,8% på slutten av undersøkelsesperioden. 73% av pasienten som var sykemeldt ble ble friskmeldte i løpet av behandlingsperiode

  • Generelt vil 95 % anbefale osteopati til andre som kan komme i omtrent samme situasjon som en selv, og 94% vil velge osteopati igjen hvis behovet melder seg.

  • Ingen pasienter oppgir at de hat blitt verre av behandlingen.

  • Kvinner og menn har tilnærmet lik opplevd effekt av behandlingen.

 

Allerede etter 1-3 behandlinger rapporterer pasientene om god effekt mot smerter og økt evne til aktivitet, men at flere behandlinger/ lengre behandlingsforløp gir best resultat.

Bedre aktivitetsnivå og økt arbeidsevne

 

Kartleggingsundersøkelsen viser at pasienter som mottar osteopatisk behandlinge hos Xavier Tiberghien (2019-2020) gjennomgående opplever et stort positivt utbytte av behandlingen; spesielt bidrar behandlingen til reduksjon av smerte- og funksjonsproblemer som leder videre til et høyere aktivitetsnivå og øket arbeidsevne for yrkesaktive pasienter. 

Kommentarer fra informantene i spørreskjemaets fritekstfelt understøtter disse funnene.​

Et stort antall kommentarer understøtter disse funnene og viser en stor tilfredshet med behandlingens profesjonelle, helhetlige, grundige og effektive tilnærming.

bottom of page