Dato: 3. Jan 2019 fra kl 17 til 19

Pris: 650,- (-10% student rabatt)

Kurs i Partner-Stretching

Kurs i Slynge-Trening

Matens påvirkning på din fysiske og psykiske helse og velvære

Hva skal du spise for å få god tarmhelse?

Maten vi spiser påvirker oss i større grad enn de fleste er klar over.

Dersom vi velger mat som ikke nærer oss tilstrekkelig kan dette gi dårlig helse.

Stadig flere er nå kjent med at forstyrrelser i tarmbakteriefloraen og lekk tarm kan føre til store helseproblemer.

Forskning viser at tarmbakteriene ikke bare styrer vår fysiske helse, men også om vi føler oss deprimerte, eller er lykkelige – og til og med hva slags mat vi har lyst på.

Heldigvis er det mulig å ha et kosthold som gir både fysisk og psykisk god helse når vi vet hva vi skal gjøre.

 

Axes Holistisk Helse-Institutt

Dette nettstedet gir ingen medisinske råd.

Informasjonen på dette nettstedet er gitt kun til informasjonsformål og er ikke ment som en erstatning for råd gitt av din lege eller annet helsepersonell.

Les mer