1/5

Vibrer med Tomatismetoden®

Når lyttefunksjonen er trent opp viser hjernen vår en mer effektiv læreevne når den utsettes for stimulering av omgivelsene.
Lyden er en vibrasjon!  

Når lyden sirkulerer i luften, snakker man om luftledning. Lyden sirkulerer enda bedre gjennom knokler i kroppen: Det er benledning.

Hold for ørene, og snakk med vanlig stemme. Du hører godt din egen stemme, i og med at den forplanter seg først og fremst gjennom kraniet. Snakk høyere og du vil merke at det er hele kroppen som vibrerer.

I løpet av en Tomatis® lyttebehandling er musikk overført via et elektronisk apparat med lyd- og benledning, kalt “det elektroniske øret”. Lyden vil da komme gjennom hodetelefonen til hvert øre, og gjennom en vibrasjon på toppen av kraniet. Med en liten sensor, en benleder, vil lyden spre seg gjennom kraniet.

Slik vil det auditive systemet naturlig forberede seg på å motta lyden gjennom lyttekanalene. Denne doble overføringen av lyd vil således lære opp hjernen til å utvikle og forsterke lydmottak, analysere lydlige beskjeder og forbedre lytteevnen.

 

ØRET DITT STIMLUERER HJERNEN DIN

Visste du at for at hjernen din skal fungere optimalt, så har den behov for stimulering? Visste du at mer enn 80 % av denne stimuleringen skjer gjennom øret? Om du er våken eller sover, så slutter ikke øret å bombardere hjernen med inntrykk. Fra og med fjerde måned i graviditeten, er øret til fosteret det første ferdig utviklede organet. I tillegg til å høre stemmen din bruker det øret til å måle ditt humør, dine hjerteslag og din koordinasjon. Prøv å holde for et øre når du går, og du merker at du mister merkbart balansen. Hvis din hørsel er forstyrret, vil det auditive systemet, som er en mektig integrert sensor, ikke fungere effektivt. Denne forstyrrelsen kan få store implikasjoner for din personlige utvikling og ditt velbehag. Ved å jobbe med overføring og analyse av lyd, hjelper Tomatismetoden® deg med å stimulere hjernen.

 

OVERRASK DEG SELV MED TOMATISMETODEN®

Hvis din hørsel er forstyrret, er ikke hjernen oppmerksom på lyder som hjernen overfører. Man må da klare å fange dens oppmerksomhet. Hjernen er veldig følsom for raske endringer som den ikke klarer å forutse. Du legger ikke merke til nabohunden som gjør for hundrede gang. Samtidig så skvetter du om hunden plutselig bjeffer kraftig en gang.Ved Tomatis® lyttebehandlinger overføres musikken med plutselige endringer i kontraster, og er strukturert etter ulik intensitet, frekvenser og overtoner. Disse kontrastene er helt uforutsigbare. Skjønt det er smertefritt, vil de ha en effekt hvor de overrasker hjernen som automatisk vil legge spesielt merke til dette. Repetisjonen av uforutsigbar lyd med ulik kontrast, vil ha en effekt som gjør at hjernen litt etter litt innstiller seg på å være i en lytteposisjon.For øvrig, så er disse kontrastene etablert for å favorisere overføring av skarp lyd. Disse lydene aktiviserer majoriteten av de sensoriske lydcellene. De har dermed en mektig stimulerende effekt.

 

BRUKSOMRÅDER

Tomatismetoden® henvender seg til barn og voksne i alle aldre. Det er en komplementær teknikk til profesjonell veiledning. Den kan ikke i noen henseende erstatte arbeidet til en pedagog eller en terapeut.

På den andre side kan den tidoble effekten av dette arbeidet og i særdeleshet på følgende områder:

SVEKKET LÆREEVNE OG SPRÅK-/TALEVANSKER

Ved å intervenere i det nervesystemet som er implisert i dekoding og analyse av lyder, men også de som gjelder motorikk, balanse og koordinasjon, kan Tomatismetoden® hjelpe barn, men også voksne, å utvikle kompensasjonsstrategier når man står ovenfor problemer med innlæring og språk.

KONSENTRASJONSVANSKER

Tomatismetoden® bygger på prinsippene om overføringer av musikalske kontraster som har til hensikt å overraske hjernen konstant for å holde den våken og på vakt.

Målet er å hjelpe den med å utvikle automatiske mekanismer til å oppdage forandring. Konsekvensen er en forsterkning av oppmerksomhet og konsentrasjon.

AFFEKTIVE OG EMOSJONELLE VANSKER

Hjernen har en tendens til naturlig å forsvare seg hvis det eksterne miljøet oppfattes som truende, eller som en konsekvens av et emosjonelt sjokk.  Denne beskyttelsen oppfører seg som et filter som forstyrrer overføringen og analysen av sensoriske beskjeder. Ved indirekte handling på det limbiske systemet og prefrontal cortex vil Tomatismetoden® intervenere i reguleringen av emosjonelle utfordringer relatert til depresjon og angst.

PSYKOMOTORISKE VANSKER

Ved å agere direkte på vestibylen, som er en del av det indre øret, vil Tomatismetoden® virke inn på reguleringen av muskeltonus og følgelig det vertikale, samt i forhold til vansker med lateralitet. I forbindelse med flere andre deler av hjernen, spiller vestibulærsystemet også en viktig rolle for mekanismene som gjelder koordinasjon og rytme. Som en konsekvens kan Tomatismetoden® gripe effektivt inn i forhold til vansker med rytme og koordinasjon.

AUTISME

Nervebanene som knytter øret til hjernen inneholder spesielle nevroner som er kalt speilnevroner, og som spiller en viktig rolle for konstruksjon av sosiale kognitive evner. Det vil si hele prosessen som brukes til å tillegge en person intensjoner, ideer og selv å forstå sin emosjonelle tilstand. Ved å behandle nervebanene vil Tomatis® forbedre kvaliteten på vår relasjonskompetanse.

PERSONLIG UTVIKLING OG VELVÆRE

Lyder som er rike på høye frekvenser stimulerer et utstrakt nervesenter som kontrollerer det globale aktivitetsnivået til hjernens aktivitet. Ved å favorisere overføringen av skarpe lyder som produserer på samme tid en dynamisk effekt på hjernenivå, og en avslappende effekt på kroppen, vil Tomatismetoden® ha en positiv betydning for personlig utvikling og velvære.

FORBEDRING AV STEMMEN OG MUSIKALITET

Det fundamentale prinsippet til Tomatismetoden® er at enhver endring på mekanismene for å motta og analysere en lydbeskjed, vil ha konsekvenser på måten man reproduserer denne meldingen, om det er ved tale, sang eller gjennom et musikkinstrument.

FORBEREDELSE TIL FØDSEL 

Mors stemme oppfattes av fosteret. Denne utgjør den viktigste lydlige og emosjonelle substansen og er grunnleggende for utviklingen til barnet. Det er derfor viktig at den oppleves behagelig av barnet. Ved å virke på stressregulering, og ved å favorisere benledning av lyden, følger Tomatismetoden® mødre gjennom hele graviditeten.

INTEGRERING AV FREMMEDSPRÅK 

Målet til Tomatismetoden® er å gi alle som ønsker å lære seg et nytt språk muligheten til virkelig å tilegne seg dets rytme og lyder ved å la øret tilpasse seg effektivt til dette, for således kunne analysere og reprodusere de lydene. Dette arbeidet består av å frigi seg fra klang og rytmiske vaner på eget morsmål da disse kan ha en negativ virkning på det språket som skal læres.

For mer informasjon om Tomatis® se:

http://www.tomatis.no

http://www.alternativ.no/behandlingsmetoder/tomatis-metoden.php