top of page

Partner Stretching

partner stretching.jpg

På dette kurset skal vi gjennomgå de 3 forskjellige tøyings-prinsipper som vi bruker når det gjelder å avspenne muskulaturen,  øke fleksibilitet i ledd og kroppen generelt.

Ved bruk av vitenskapelig beviste prinsipper skal vi utføre avspenning av hele kroppen gjennom vårt  "Neuro-acitve Stretching System". Under kurset jobber vi 2 og 2, og lærer oss å bruke disse prinsippene for  å kunne effektivt tøye alene og øke varig bevegelighet.

Du kan delta med en tøyingspartner eller alene .

Det blir maksimum 10 deltagere på dette kurset .

bottom of page