Partner Stretching

På dette kurset skal vi gjennomgå de 3 forskjellige tøyings-prinsipper som vi bruker når det gjelder å avspenne muskulaturen,  øke fleksibilitet i ledd og kroppen generelt.

Ved bruk av vitenskapelig beviste prinsipper skal vi utføre avspenning av hele kroppen gjennom vårt  "Neuro-acitve Stretching System". Under kurset jobber vi 2 og 2, og lærer oss å bruke disse prinsippene for  å kunne effektivt tøye alene og øke varig bevegelighet.

Du kan delta med en tøyingspartner eller alene .

Det blir maksimum 10 deltagere på dette kurset .

Dette nettstedet gir ingen medisinske råd.

Informasjonen på dette nettstedet er gitt kun til informasjonsformål og er ikke ment som en erstatning for råd gitt av din lege eller annet helsepersonell.

Les mer